توپ شیشه ای،گوشه ای از بهشت
با تغییر مفهوم چیدمان فضای خانه در جهان مدرن نگرش به چیدمان در فضای خانه بویژه به حمام تغییر کرده است. حمام برای ما دیگر فقط مکانی برای اینکه فقط صورتتان را بشورید یا دو به مکانی هستن که وقت بیشتری را در آن می گذرانند و دوش بگیرید نیست. طراحان در فکر تبدیل حمام  به مکانی هستند که افراد وقت بیشتری را در آن صرف می کنند و بواقع روزشان را در آن شب می کنند.

مکانی که در آن زندگی می کنیم بر خلق و رفتار ما تاثیر  دارد که روزمان را در آن جا شروع می کنیم و شب برای استراحت و خواب در آن زمانمان را می گذرانیم.

بس اسپیر مفهوم فضا در فضا است. بعد مدتی، بعد کار سخت و مشغله های روزانه خودتان را می توانید در جهان کوچک بس شیپر بیابید. شما می توانی در فضای شیشه ای آن استراحت کنین و آرامش بگیرید. شما درون توپ شیشه ای اسپیر می توانید حالت ریزش قطره ای مثل باران را ایجاد نمایید یا دما، نور و صدا را تنظیم کنید. اسپیر به گونه ای طراحی شده که توپی شکل و شیشه است و به سقف آویزان می شود و شما می توانید در آن احساس بی وزنی نمایید. 
ادامه مطلب