بارش اولین برف زمستانی که از دیشب آغاز شده موجب خوشحالی مردم شهرستان اردل شد.

مهندس غفاری کارشناس اداره هواشناسی شهرستان اردل در گفت وگو با خبرنگار هفت چشمه اظهار کرد:بارش برف از دیشب راس ساعت 19 به صورت پراکنده شروع شد و تا بعد ازظهر امروز ادامه دارد.

غفاری افزود: بارش برف در سطح شهرستان اردل بیش از 11 سانتیمتر بوده و چهره تمام شهرستان را سفید پوش کرده است.

وی حداقل و حداکثر دمای شهر ستان اردل را طی 24 ساعت گذشته بین2_ و 6 درجه در نوسان اعلام کرد و افزود:‌ دمای اردل در حال حاضر صفر درجه است.

غفاری بیان داشت: رانندگانی که قصد تردد در محورهای ارتباطی این شهرستان را دارند حتماً خودروهای خود را به تجهیزات زمستانی مجهز کنند تا در مسیر دچار مشکل نشوند.ادامه مطلب