• بازدید:
  • دسته بندی:
شرح حادثه تیراندازی اتوبان بابایی از زبان محمود کریمیدر پی انتشار خبر مبنی بر تیراندازی مداح معروف حاج محمود کریمی، به یک خودرو در جریان یک تصادف ، و بازتاب گسترده آن در رسانه ها محمود کریمی توضیحات جدیدی را درباره این حادثه عنوان کرد...
شرح حادثه تیراندازی اتوبان بابایی از زبان محمود کریمی 
وی در خصوص چگونگی رخ دادن این اتفاق گفت :
شب از نیمه گذشته بود و در اتوبانی خلوت خودروای ایجاد مزاحمت می کرد. به زور مجبورم کردند در کناره اتوبان بایستم. یکدفعه دیدم به سمت خودروی من حمله کردند. مجبور شدم برای حمایت از خودم و سرنشینان خودرو چند تیر شلیک کنم تا اراذل پا به فرار بگذارند. شما بودی چیکار می کردی؟ در خودرویت را باز می گذاشتی و می گفتی: بفرمایید هرکاری که دوست دارید با خانواده ام انجام بدهید؟ 
همچنین در این باره بخوانید 
دفاع تمام قد وحید یامین پور از محمود کریمی

ادامه مطلب