وب‌سایت مجله تایم فهرستی از 10 محصول شناخته شده فن‌آوری وIT‌ منتشر کرده ‌است که با شکست روبرو شده‌اند.این لیست که "ده شکست بزرگ فن‌آوری" نام دارد با درنظر گرفتن عوامل متعددی تنظیم شده‌است. این محصولات باید شناخته شده و معتبر باشند. توانایی شرکت تولید کننده در بازارIT و خدمات دیجیتال نیز از عوامل مهم تهیه این لیست است
10 تکنولوژی فناوری که با ضرر مواجه شدند

 


ادامه مطلب
ادامه مطلب